Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Parco Eindhoven met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Parco Eindhoven verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Parco Eindhoven worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Parco Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Parco Eindhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Parco Eindhoven opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Parco Eindhoven alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Parco Eindhoven niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Parco Eindhoven worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Parco Eindhoven uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Parco Eindhoven worden onderhouden wordt afgewezen.